Zeoliet

Zeoliet wordt al lang gebruikt door verschillende natuurvolkeren. 
Sedert enkele 10-tallen jaren ook in het westen. 
Veelal ook als voedingssupplement. 

Wat is Zeoliet? Doordat vulkanische lava in aanraking komt met zoet of zout water ontstaat een bepaald chemisch proces, een complexe kristalvorm die we dus ook wel zeoliet noemen. Deze substantie is een vorm van klei die zeer bijzondere eigenschappen bezit voor het menselijke lichaam en hierdoor uitstekend geschikt is als voedingssupplement. Dieren rollen zich intuïtief door de klei op het moment dat ze een vergiftiging hebben opgelopen. Waardoor de vergiftiging wordt geneutraliseerd. Zeoliet bezit namelijk sterk ontgiftende kwaliteiten. Met name na de Tsjernobyl ramp is dit middel getest met indrukwekkende resultaten. Zowel in de natuur als op personen toegepast. Om de bijbehorende destructieve gevolgen zo snel en veel mogelijk af te remmen en in te perken.

Wat doet Zeoliet? Zeoliet bezit net als alle andere soorten klei, een zeer sterke negatieve lading waardoor het in staat is om bijna alle gifstoffen in het lichaam te neutraliseren. Dit omdat bijna alle gifstoffen een positieve energetische lading bezitten en deze dus door de negatieve lading van zeoliet wordt geneutraliseerd of verwijderd. 

– Kwik
– Lood 
– Cadmium
– Hexaan
– Arsenicum
– Ammonia
– Herbiciden
– Pesticiden
– Fungiciden
– Radioactieve straling

Zeoliet is in staat zware vervuiling te neutraliseren. Zeoliet kapselt de gifstof in en voert hem af zodat deze geen schade meer kan aanrichten.


200 Gram Zeoliet Poeder
€ 12,50